Search
  • Nghiệp Vụ Chứng Chỉ Sư Phạm

Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để đi làm

Updated: Aug 16, 2020

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp được coi là giấy chứng nhận bạn đã trải qua một quá trình đào tạo cả về kiến thức, kỹ năng sư phạm, sau khi có chứng chỉ bạn hoàn toàn có đủ điều kiện đứng lớp giảng dạy, hoặc bổ sung vào hồ sơ thi công chức, viên chức hoặc bổ nhiệm lên các chức vụ cao hơn.


Giảng viên khoá học: Chuyên gia, giảng viên Bộ môn GDYH và KNTLS của Trường Đại học Y Hà Nội- Đơn vị duy nhất trong khối ngành Khoa học sức khoẻ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm” cho cán bộ giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng khối ngành Khoa học sức khoẻ trong cả nước -> mời xem chi tiết quyết định tại đây. Trước đây, các trường đại học thường áp dụng các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc I và nghiệp vụ sư phạm bậc II.


Trả lời: Hiện nay, theo Hướng dẫn mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 12/4/2012), các đối tượng có bằng cử nhân không thuộc hệ sư phạm muốn trở thành Giáo viên giảng dạy các trường Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học thì có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức đào tạo Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm như sau:


Tuy nhiên, theo các thông tư mới nhất của Bộ giáo dục và Đào tạo thì các bạn đã có bằng cử nhân không thuộc hệ sư phạm có thể giảng dạy tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học có thể chọn 1 trong 2 hình thức chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Trong buổi đến nhận chứng chỉ mới đây, nhân viên của trung tâm nói với chúng tôi sắp tới Công ty tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên mới và nhờ các học viên cũ giới thiệu đến bạn bè, người thân có nhu cầu cần loại chứng chỉ này.#khoahocdilam #nghiemvusupham #chungchisupham

0 views0 comments